Temetői szabályzat

A temető nyitva tartása nem korlátozott.

A hozzátartozók a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül miden temetői tevékenységet (pad elhelyezése, fa ültetése stb.) be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének. A sírhely birtokosa köteles a sírhely és környékének gondozásáról, gyomtalanításáról gondoskodni.

A temetőben munkát végző vállalkozók (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató stb.) tevékenységük gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. Ebben az esetben a temető tulajdonosa és a látogatók is feljelentéssel élhetnek.

A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

Kutyát – vakvezető kutya kivételével – vagy más állatot a temetőbe bevinni tilos.

Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.

A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni – a mozgáskorlátozottak és a bejelentett, illetve engedélyezett munkálatokat végzők kivételével – tilos.

A temetőben szemetelni, a sírokat, kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat beszennyezni, rongálni, eltávolítani tilos.

A temetőben avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt és egyéb anyagokat égetni tilos.

A temetőben keletkezett hulladékot csak az üzemeltető által arra kijelölt helyre lehet lerakni.

A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.

A temetőkben gyertyát gyújtani csak úgy lehet, hogy tűzveszély ne keletkezzen.

A temető területén a nyilvános illemhely tisztaságára és épségére mindenki köteles vigyázni.

A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát kiszállítani – vagyonvédelmi okokból – csak a tulajdonoshoz történő előzetes bejelentés után szabad.

A temető tulajdonosának engedélye nélkül a temetőben tilos fát vagy bármely dísznövényt kivágni. Amennyiben a sírhely felett rendelkező személy úgy látja, hogy egy fa, vagy bármely más növény akadályozza őt a sírhely megközelítésében, vagy veszélyezteti a síremléket, jelentenie kell a tulajdonos felé.

A temetőben tilos minden olyan tárgyat elhelyezni, amely akadályozza a sírok közötti közlekedést.

Minden fentebb jelölt szabálysértés feljelentést von maga után.

A temető tulajdonosa és üzemeltetője a röszkei Római Katolikus Egyházközség.

A temető gondozásának felügyeletét a temető tulajdonosa által erre kijelölt személy végzi.

A temetői munkák során (pl. rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekért a temető tulajdonosa felelősséget nem vállal.

A sírhelyek feletti rendelkezési jogosultsággal, a temetést érintő összes üggyel, illetőleg a temető gondozásával kapcsolatos bejelentéseket a röszkei Római Katolikus Plébániahivatalban (Röszke, Fő u. 89.) kell megtenni irodai nyitvatartási időben.

Temetési helyek megváltási díjai (2023. november 1-től):

Felnőtt sírhely 25 évre

- egyes sírhely

1. sor

45.000 Ft

2. sortól

40.000 Ft

- dupla sírhely

1. sor

90.000 Ft

2. sortól

80.000 Ft

II. Temető fenntartási díjtételei:

1. Síremlék-állítás engedélyezése: 15.000 Ft [az engedély kiállításának költsége a sírhely felett rendelkező hozzátartozókat terheli]

2. Síremlék-állítási munka, ill. gépi sír-tisztítás során a járulékos költségek fedezése: 5.000 Ft

[a járulékos költségek fedezése a vállalkozókat terheli]


Plébánia- és temetőgondnok:

Császár Antal, Röszke József A. u. 2.; Telefon: 20/938-5948

Ocskó Sebastian. 06-70-272-21-85

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ