Üdvözöljük a Páduai Szent Antalról nevezett egyházközségünk weblapján!

Röszke egyetlen plébániája a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez, azon belül is a Szegedi Esperességhez tartozik. A 2011-es népszámlálási adatok alapján végzett KSH-kimutatás szerint a római katolikusok száma Röszkén kb.  2600 fő volt. Ennek megfelelően a település lakóinak

száma többségében katolikus. A katolikusok aránya a falu lakosságához képest 2023-ban is hasonló, mint a 2011-es népszámláláskor.

Templomát 1912-ben kezdték építeni a helyi lakosok kezdeményezésére, 1913. május 18-án szentelték fel; védőszentje Páduai Szent Antal lett. Személyét mind a mai napig nagy becsben tartja a település lakossága, a falu főtere is róla van elnevezve, valamint Röszkén található (ugyancsak a főtéren) Magyarország egyetlen egész alakos Páduai Szent Antal szobra. Tiszteletére a plébánia és az önkormányzat intézményeinek közös szervezésében 2007 óta Páduai Szent Antal Egyházi Kulturális Hetet rendeznek ifjúsági programokkal, szakmai és kulturális előadásokkal, kiállításokkal, továbbá saját, ill. vendég művészeti produkciók bemutatásával.

A plébánia 1923-ban alakult. Alapvető célja és motivációja a helyben és a közelben lakó hívő közösség lelki gondozása, illetve a lakosság döntő többsége előtt a keresztény hit bemutatása, a hit igazságaival, valamint missziós-pasztorális karakterével való megismerkedés elősegítése. Ezekhez különböző eszközöket alkalmaz, melyek közül a legfontosabbak a hitéleti, kulturális és a közösségi programok megszervezése.

A röszkei Páduai Szent Antal Plébánia küldetéstudatának része, hogy a hitéleti funkció mellett kulturális és szociális téren is jelentős szerepet képviseljen a település életében. Célja, hogy olyan központot képezzen, ahol továbbképzések, művelődési és vallási programok által a hagyományokra építő identitást biztosíthat, így közvetítve evangéliumi önértékelést a célcsoportok számára, valamint a közös programok által személyiségfejlesztést, közösségi kohéziót is kínálva, együtt a helyi családokkal, akikkel a közösen szervezett műhelyek szociális egységet képeznek.

Folyamatban lévő pályázataink:

Bálint Sándor Hagyományőrző Program a szakrális népi kultúra ápolásáért Röszkén - EFOP-1.3.7-17-2017-00049

A röszkei római katolikus temető ravatalozójának külső és belső felújítása a Magyar Falu Program keretében - (projektazonosító: 3022275841)

Közösségi tér ki-/átalakítás 2020 – energetikai korszerűsítés és felújítás a röszkei római katolikus plébániaépületben a Magyar Falu Program keretében - (projektazonosító: 3084171208)

Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése 2021 -  a Magyar Falu Program keretében - (projektazonosító: 3282999631)

A pályázat tárgya a röszkei római katolikus temető (Röszke, Hrsz. 06.) 118 m hosszú, a főbejárati utcafrontot és parkolót érintő 3D elemes kerítésének kialakítása volt. A beruházást a röszkei ZEK Kft. nyerte el. A kivitelezésre, mely magában foglalta a korábbi kerítés elbontását és az új kerítéselemek kiépítését ugyancsak újonnan lebetonozott alapra, 2021. november 26. és 2022. március 29. között került sor.

A beruházás teljes költsége 6 000 001 Ft volt, melyhez pályázati támogatásból a Miniszterelnökség 5 000 000 Ft-ot biztosított.


A röszkei római katolikus templomépület külső homlokzatának felújítása és belső terének korszerűsítése

2021. október 17. és 2022. november 17. között került sor a röszkei Páduai Szent Antal Plébánia padfűtésének kialakítására és külső homlokzatának részleges felújítására. A munkálatok során a templom összes padsorát korszerű fűtési rendszerrel láttuk el, az MSZ-HD 60364. sz. szabványsorozat előírásainak megfelelő kábelhálózattal, ill. fűtési panelekkel. A munkát Papp László debreceni vállalkozó végezte el.

A templom homlokzati hibáinak kijavítását követően a toronyhoz illeszkedő új festést kapott. A kivitelezést a STONE 95 Kft. végezte el.

A projekt az EEÖR-KP-1-2021/1-001692 azonosítószámú támogatás keretében valósult meg.


XV. Páduai Szent Antal Plébániaprogram és egyházi kulturális hét (2022. 06. 08-12.)

2022. június 8. és 12. között 15. alkalommal rendezte meg a röszkei Páduai Szent Antal római katolikus egyházközség a Páduai Szent Antal Plébániaprogramot és egyházi kulturális hetet, amely a homokháti régió egyik legjelentősebb egyházi kulturális rendezvénysorozata lett az utóbbi másfél évtizedben. A programok között szerepelt kiállítás (Berecz Árpádné Győri Margit festményeiből összeállított tárlat), filmvetítés (Ferenc pápa – egy hiteles ember c. dokumentumfilm), virtuális templomi koncert, Családi Nap kézműves foglalkozásokkal, sorversenyekkel, műveltségi játékokkal (a Parastudio Egyesület munkatársainak szervezésében), ugráló-várral, templomtorony-látogatással, filmvetítéssel és Csatai Gergő lufi-showjával, ünnepi szentmise és ’Pánröszkei piknik’ elnevezéssel kulturális műsor iskolai művészeti csoportok és a vendégművészek (Nagyhegyesi Zoltán és Büky Beáta operett-műsora) közreműködésével.

A projekt az EKCP-KP-1-2022/3-000441 azonosítószámú támogatás keretében valósult meg.


A Ferenc pápa által meghirdetett ’szinodális úthoz’ kapcsolódóan mi is meghirdetjük a plébániai zsinatot. Az alábbi témákban várjuk véleményüket a korszerű egyházat érintő kérdésekben, ill. a csatolt dokumentumban megjelölt 7 témakör szerint. Megjegyzéseiket, szempontjaikat, ötleteiket várjuk-e-mailben (roszkeplebania@gmail.com), facebook-üzenetként, vagy névvel/névtelenül a templomban található fa-állóperselybe elhelyezve.

Dokumentum: plebaniai_zsinat.PDF

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ